English-friendly city

Fan Wang Bo;s Candied Fruits

番王伯水果蜜餞

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.416, Anping Rd., Anping Dist., Tainan City 708

  台南市安平區安平路416號

  932707821