English-friendly city

De Yi Shrimp Cake

得意蝦餅

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.123, Anping Rd., Anping Dist., Tainan City 708

  台南市安平區安平路123號

  06-2205858